AFFM Community dag 2013

Datum:28 november 2013
Tijd:13.00 - 16.30 uur
Locatie:Hoofdkantoor Stichting Hivos
Raamweg 16
Den Haag
Aanmelden:070-376 5500
affm@hivos.nl

Hivos en Solidaridad hebben beiden in de afgelopen twee jaar met succes het organisatiebrede software pakket AFFM geïmplementeerd.

Graag willen wij de open source ERP-software AFFM onder uw aandacht brengen en daarom organiseren we op 28 november a.s een middag om dit pakket aan u te presenteren. Twee keer eerder is een dergelijke kennismaking met veel succes georganiseerd en beide keren mochten we veel collega organisaties begroeten. We hopen ook dit keer op veel belangstelling.